Pokud chcete ve zvláště chráněném území létat s drony, je nutné vědět, že jakékoliv letuschopné bezpilotní zařízení vydává nepřirozené zvuky, které (kromě vlastního pohybu zařízení ve vzduchu) mohou rušit volně žijící živočichy a na jaře pak zejména hnízdící ptáky. Tato zařízení tak mohou představovat z hlediska ochrany zvláště chráněných území a přírody obecně problém.

Na provoz tzv. dronů a dalších letuschopných bezpilotních zařízení na území zvláště chráněných území se proto vztahují určitá omezení, a to i u těch nejmenších a nejjednodušších zařízení, která jsou na trhu dostupná.

Více informací, které potřebujete pro létání s drony ve zvláště chráněném území vědět, naleznete v kapitole Potřebuji vyřídit.