V databázi Českého horolezeckého svazu je na území CHKO Beskydy evidováno několik skal vhodných k lezení, z toho 2 místa byla konzultována s AOPK ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO Beskydy. Jsou to Rožnovské plotny a v NPR Pulčín – Hradisko lokalita Pět kostelů, kde se činnost řídí podmínkami správního řízení. V ostatních případech mají horolezci v podmínkách lezení:

  • zákaz použití zimní horolezecké výzbroje (mačky, cepíny, ledovcová kladiva)
  • zákaz drytoolingu (kombinace lezení v ledu a bez ledu)
  • dodržování základních ochranných podmínek CHKO Beskydy (např. zákaz rozdělávání ohňů, zákaz poškozování dřevin a povrchu skal, udržování čistoty a pořádku, atd.)

Provozování horolezectví mimo výše uvedené 2 lokality doporučujeme konzultovat s pracovníky Správy CHKO Beskydy. Je to z důvodu možného výskytu nebo hnízdění chráněných druhů živočichů. Nejvhodnější se jeví provozování horolezecké činnosti v letních a podzimních měsících.

Děkujeme, že dbáte o své bezpečí a necháváte prostor i ostatním zvířecím obyvatelům CHKO.