Tato velmi populární hra stojící na pomezí sportu a turistiky spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice. V případě, že jsou cache ukrývány v přírodě si autor musí uvědomit, zda při jejich umístění neporušuje nějaké chráněné zájmy. V našem případě především zákon o ochraně přírody a krajiny.

Hodláte-li na území CHKO Beskydy umístit novou cashe, prostudujte si, prosím, pravidla pro cache v chráněných územích.

Doporučení pro umísťování cache k památným stromům

Památné stromy jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 46) a je zakázáno je poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Okolo každého památného stromu je vymezeno ochranné pásmo (většinou bývá ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí). V ochranném pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.

V terénu jsou památné stromy označeny malým státním znakem a jsou evidovány v rámci Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny.

Jak je z výše uvedeného patrné, pro stromy vyhlášené jako památné platí zvýšená ochrana. Je vhodné se vyhnout následujícím činnostem:

  • necitlivé umístění cahce do dutin památných stromů
  • umístění mezi kořeny či do korun
  • zavěšování na větve
  • jakákoliv forma připevňování na kmen stromu

Při všech těchto činnostech hrozí zvýšené riziko poškození stromů (odření kůry, ulomení větve apod., a tedy zvýšené riziko vniknutí infekce a následné hniloby). Mějte také na paměti, že ne všichni, kteří budou cache hledat, se ke stromu budou chovat ohleduplně. Při velkém počtu návštěvníků se zvyšuje riziko, že některý méně ohleduplný z nich dříve či později nějak strom poškodí.

Stejnou zvýšenou opatrnost při umisťování i hledání cache doporučujeme i při pohybu v ochranném pásmu památného stromu. Zde dbejte zejména na to, abyste zbytečně nerozrývali půdu a neobnažovali kořenový systém.

Děkujeme, že jste k přírodě ohleduplní při všech Vašich aktivitách.