null Rekord za posledních 20 let

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Rekord za posledních 20 let

27. 3. 2024

V roce 2023 se v CHKO Beskydy podařilo financovat péči o přírodu a krajinu za více než 15 milionů korun.

Jednalo se především o údržbu cenných pozemků (pastva, kosení) s výskytem orchidejí či jiných chráněných druhů. Dále o výřezy dřevin, budování tůní, ochranu výsadeb i přirozeného zmlazení jedle v lesích či výsadby ovocných dřevin v krajině.

Téměř 300 závazků přijali hlavně drobní hospodáři, v lese pak zejména Lesy ČR s. p., lesy církevní či místní obce. Tímto všem děkujeme za spolupráci.

Peníze byly poskytnuty z Programu péče o krajinu (PPK) a Národního plánu obnovy (NPO) – POPFK.

Autoři fotografií: M. Škrott, D. Morcinková, P. Popelář, M. Dvorský

Velké Karlovice – Tísňavy - pastva
Přírodní rezervace Losový - před výřezem
Přírodní rezervace Losový - po výřezu
Obnova tůně Slovačica - Huslenky
Oplocenka pro ochranu jedle