null Karpatští endemité pavoukovců v Beskydech

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Karpatští endemité pavoukovců v Beskydech

27. 2. 2024

Beskydy patří z hlediska pavoukovců k neprávem opomíjeným oblastem a nejsou v porovnání s jinými pohořími zatím příliš arachnologicky probádané.

Nová data o výskytu nejen ohrožených a vzácných druhů pavouků a sekáčů přinesl projekt OP Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace MZCHÚ, který probíhal v letech 2018-2023. Byl zaměřen na inventarizace chráněných území a i když pavoukovci nebyli hlavním předmětem bádání, podařilo se najít také několik nových lokalit karpatských endemitů, které se jinde v ČR, než v karpatských pohoří (zejména Beskydy a Bílé Karpaty) nevyskytují. Z pavouků jsou to šestiočka karpatská (Dasumia carpatica) a pavučenka Kulczyńského (Saloca kulczynskii), ze sekáčů pak klepítník karpatský (Ischyropsalis manicata) a žlaznatka slovenská (Paranemastoma kochi).

Autor: O. Machač

Detail Šestiočky karpatské.
Šestiočka karpatská (Dasumia carpatica), foto: O. Machač
Detail Žlaznatky slovenské.
Sekáč žlaznatka slovenská (Paranemastoma kochi), foto: O. Machač