null Ovce na Radhošti

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Ovce na Radhošti

27. 6. 2024

Také v letošním roce AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy zajišťuje výpas některých lučních enkláv na hřebenu Radhoště.

Extenzivní pastva probíhá na šesti vytipovaných lokalitách v délce celého radhošťského hřebene. Pase se zde zhruba 80 ovcí. Cílem je zajistit zachování a zlepšení horských smilkových trávníků, které jsou jedním z prioritních biotopů Evropsky významné lokality Beskydy.
Náročnost pastvy, která musí být kromě zajištění elektrickými ohradníky trvale dozorována pastevcem, je dána nejen výskytem velkých šelem v této oblasti, ale v tomto případě i extrémní návštěvností radhošťského hřebene turisty.

Autorky fotografií: K. Dobešová, B. Krupová

Ovce na pastvě na radhošťském hřebeni.

Pastva ovcí na Radhošti. Foto K. Dobešová

Pastva ovcí na Radhošti.

Ovce pasoucí se na Radhošti. Foto K. Dobešová

Pastva ovcí na radhošťském hřebenu vedle turistické trasy.

Pastva ovcemi je důležitou součástí péče o smilkové louky. Foto K. Dobešová

Turisté sledují ovce pasoucí se na Radhošti.

Turisté sledují ovce pasoucí se na Radhošti. Foto B. Krupová