null Opět rostou! Houby i počty nepovolených vjezdů.

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Opět rostou! Houby i počty nepovolených vjezdů.

15. 9. 2022

Každoroční houbařská sezóna se v Beskydech neobejde bez zvýšené kontrolní činnosti přestupků.

Vážení řidiči, na houby se vozem nejezdí!

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Beskydy spolu se Správou CHKO Poodří, Stráží přírody, Lesy České republiky, Biskupskými lesy a starosty některých obcí neústupně hájí pozice a neukázněným řidičům, kteří porušují zákon a pletou si přírodu s parkovištěm, vystavují vysoké účty za jejich prohřešky. V takovém případě je nutné počítat s tím, že houby a další lesní plody se hříšníkům citelně prodraží.

Více informací o parkování a vjezdech v rámci CHKO se dozvíte zde

Buďme k sobě i přírodě ohleduplní. Přírodě bez aut zdar!