null Novely vyhlášek náhrad za újmu vzniklou omezením zemědělského a lesního hodpodaření

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského a lesního hodpodaření

23. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 platí nové znění "újmových" vyhlášek, ty zemědělské jsou rozšířené o vlka.

Od začátku letošního roku jsou v platnosti novelizované vyhlášky:

  • Vyhláška č. 432/2005 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících.
  • Vyhláška č. 335/2006 Sb.  – upravuje postup při uplatňování náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření.

Podrobnější informace k újmám naleznete v sekci Potřebuji vyřídit.

V rámci zemědělského hospodaření je nově ustanovena újma za ztížení pastvy hospodářských zvířat v oblastech opakovaného výskytu vlka obecného. Ztížením pastvy se rozumí náklady na péči o preventivní opatření na ochranu hospodářských zvířat před útoky vlka obecného nebo náklady na jinou organizaci pastvy a chovu hospodářských zvířat v důsledku výskytu vlka obecného v pasených oblastech. Více informací se dozvíte tady

 

Náhradu újmy poskytuje ze státního rozpočtu příslušný orgán ochrany přírody na základě písemné žádosti. Žádosti za újmy vzniklé na území CHKO Beskydy přijímá AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Garanti na Správě CHKO Beskydy:

lesnické újmy - Mgr. Jaroslav Műller

zemědělské újmy - Ing. Dana Morcinková

Mapa výskytu vlka v ČR. Zdroj: mapy.nature.cz - podklady pro externí žadatele - výskyt vlka