null Mapování šelem v Beskydech 2024

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Mapování šelem v Beskydech 2024

26. 1. 2024

V Beskydech proběhne již 40. ročník pravidelného zimního sčítání a mapování pobytových stop velkých šelem.

V Beskydech proběhne již 40. ročník pravidelného zimního sčítání a mapování pobytových stop velkých šelem a dalších vzácných druhů obratlovců (jeřábků, tetřevů, šplhavců či dravců). Akce se uskuteční v polovině února ve dnech 16. a 17. 2. 2024 za účasti zoologů a šelmařů z různých koutů ČR. Hlavní a zároveň i původní myšlenkou této akce je získání informací o početnosti výskytu rysa, vlka či medvěda v našich horách, abychom mohli nastavovat adekvátní postupy při zajištění ochrany obsazených biotopů, abychom získali přehled o vztahu trvalého výskytu šelem a vzniku škod na hospodářských zvířatech a také abychom mohli nasměrovat probíhající vědecké výzkumy časoprostorové aktivity šelem do konkrétních oblastí. Mapování bude probíhat nejen v CHKO Beskydy, ale také v CHKO Kysuce a v CHKO Bílé Karpaty, všude ve stejném termínu. Tím se nám podaří minimalizovat duplicitu dat a zpřesnit celkové odhady početností velkých šelem u nás.

Měření stopy ve sněhu.
Stopa rysa ostrovida se čtyřmi prstovými polštářky bez drápů a s typickým důlkem na vrcholu dlaňového polštářku. Stopy je nutné fotit vždy s měřítkem.

Pokud byste v polovině února 2024 nalezli rovněž nějaké stopy šelem ve zmíněných oblastech, nebo se Vám podařilo zdokumentovat průchod rysa či vlka například fotopastí, uvítáme i Vaše informace a zahrneme tyto do výsledku sčítání.

Autor fotografií: V. Tomášek


 

 

Zasněžená krajina Beskyd.
Stopy ve sněhu při mapování.