null Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel

27. 7. 2022

Víte, co dělat, když na vámi chovaná zvířata zaútočí velké šelmy?

CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita velkých šelem - žijí zde rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný. Tyto druhy jsou celoročně chráněné podle evropské legislativy, zákona o ochraně přírody a krajiny a podle zákona o myslivosti. Škody, které způsobí, hradí stát podle zákona č. 115/2000 Sb.

Na území CHKO Beskydy a ORP Rožnov p. R. a ORP Frenštát p. R. je třeba nahlásit škodu do 48 hodin od jejího zjištění na pohotovostní číslo Správy CHKO Beskydy: 731 568 413.

  • Pověření pracovníci provedou bezodkladně šetření ke zjištění původce škody. Před jejich příchodem by měl poškozený udělat co nejčerstvější fotografie škody, neměl by s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobytové znaky šelmy (stopy, trus) by měl zajistit před zničením. U poškozených úlů po provedení fotodokumentace může dát včelstva dohromady.
    • Šelmy se rády vracejí na místo, kde byly úspěšné, proto je vhodné přemístit zbylá zvířata blíže k trvale obývanému domu nebo je alespoň po několik dalších týdnů zavírat na noc do pevného přístřešku (chléva, košáru), případně do menší dvojité ohrady (např. vnitřní pevná dřevěná ohrada a o cca 1 m dále vnější plot ze síťového elektrického ohradníku). Není-li možné zvířata přemístit a sehnat každou noc na malý prostor (obehnaný síťovým elektrickým ohradníkem), lze je hlídat na místě přes noc ve vozidle (stát poblíž zvířat v autě a občas z něj vyjít a plašit (blikat světly, mluvit a jinak výstražně signalizovat do tmy). Doplňkově lze na zrazení šelem použít zapnuté radio s mluveným slovem na opačné straně pastviny, případně světelné majáčky a jiné plašiče, které se používají na zabezpečení domů a majetku.
    • Pro medvědy jsou neodolatelné úly a včelíny volně umístěné u lesa nebo uprostřed lesních porostů. Medvědí škodu na včelstvech je třeba pro vyřizování náhrady rovněž nahlásit do 48 hod. od zjištění na výše uvedené pohotovostní číslo. Vhodná prevence je oplocení úlů elektrickým ohradníkem do výšky cca 150 cm od země a ve vzdálenosti asi 1 m od úlů. Úly lze umístit také do klece alespoň 1 m od pletiva (aby na ně medvěd nedosáhl) a mít dobře vyztuženy podlahu i strop tak, aby unesly váhu 300 kilo (medvěd po kleci může skákat, páčit spoje apod.).

Pro více informací o škodách klikněte zde

Chcete vědět více o vlcích? Navštivte stránku navratvlku.cz 

Pro více informací o doporučené prevenci před útoky velkých šelem klikněte zde