null Dotace na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Dotace na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem

10. 10. 2022

Na co, jak a kdy žádat o dotaci na ochranu ovcí, koz, skotu či včelstev?

S blížícím se termínem vyhlášení prvních výzev v rámci evropského dotačního titulu Operační program Životní prostředí (OPŽP) 2021 - 2027 se chovatelům opět otevírá otázka, zda využít podpory na lepší zabezpečení stád svých hospodářských zvířat. Intenzivnější zájem o tyto informace je vždy u těch chovatelů, kteří již s útoky (zejména vlků) na svoje stáda mají osobní zkušenost. A v Beskydech nejde jen o vlky. Občas totiž nějakého včelaře potrápí i návštěva medvěda.

Preventivní opatření jsou dnes zejména v příhraničních oblastech ČR už téměř nutností. Tato opatření mohou být až ze 100 % hrazena z OPŽP, aktivity 1.6.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů. K žádosti je nutné mít projektovou dokumentaci včetně příloh, potřebná vyjádření příslušných úřadů a elektonický podpis, neboť žádosti bude Státní fond Životního prostředí přijímat přes monitorovací systém. K veškerým úkonům však mohou chovatelé někoho pověřit a udělit mu plnou moc. Projektem navržené zabezpečení hospodářských zvířat musí být dle aktuálního znění standardu Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a přímé výdaje min. 50 000 Kč bez DPH.

Velkou novinkou v OPŽP 2021 - 2027 budou zjednodušené metody vykazování (ZMV). Že netušíte, o co jde? Přečtěte si objasnění tohoto pojmu tady

A až budete při sestavování rozpočtu hledat Náklady obvyklých opatření (NOO), které se aktualizují každý rok, najdete je u výzvy, nebo třeba i teď hned tu

Krátké shrnutí základních faktů k dotaci si můžete přečíst ZDEa všechny dokumenty k OPŽP 2021 - 2027 najdete na oficiálních stránkách programu.

Ovce v ohradě.
Na lepší zabezpečení stád hospodářských zvířat před útoky velkých šelem není nikdy pozdě. Foto: M. Běčáková


 

​​