null 10. Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

18. září 20. září

10. Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů

  • Datum pořádání akce: 18. 9. 2024
  • Datum ukončení akce: 20. 9. 2024
  • Místo: Bílá
  • Typ: přednášky + exkurze
  • Příloha: pozvánka

Česká botanická společnost zve na tradiční, v pořadí již desáté, Tématické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů, které proběhne ve dnech 18. až 20. září 2024 v CHKO Beskydy.

Více informací o akci naleznete v pozvánce, nebo na  stránkách ČBS. Vyplnění přihlášky na setkání je možné do 14. dubna 2024.

Akci organizuje Pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou UK.