PPK C - Dotace

Podprogram slouží k financování péče o zraněné a jinak handicapované živočichy a jejich návrat zpět do přírody. Podporována je také péče o trvalé handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů. Z podprogramu je podporována také péče o odchycené jedince invazních druhů. Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění tohoto podprogramu na území celé České republiky prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Lokalizace

  • Celá ČR