PPK B - Dotace

Podprogram je určený pro externí žadatele na realizaci drobných opatření v krajině mimo zvláště chráněná území.

Maximální výše podpory je 250 tis. Kč a je hrazena až 100 % uznatelných nákladů. Opatření je nutné realizovat dle Standardů péče o přírodu a krajinu, pokud jsou pro daná opatření zpracovány a schváleny a pokud neexistují objektivní důvody pro odlišný postup. Náklady projektu nesmí převýšit Náklady obvyklých opatření MŽP (NOO MŽP). Pokud potřebná činnost není součástí NOO MŽP, je třeba výši nákladů dostatečně odůvodnit.

Cíle a oblasti

 • výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastva
 • speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.
 • obnova tůní a mokřadůh
 • záchranné transfery živočichů např. obojživelníků
 • péče o památné a významné stromy
 • výsadba zeleně mimo les (solitéry, liniové a skupinové prvky)
 • realizace vymezených a schválených prvků USES

Výzva se vyhlašuje většinou jedenkrát ročně. Žadatel o dotaci musí mít právní nárok na pozemek, na kterém chce opatření realizovat, nebo mít souhlas od majitele pozemku.

K plánování opatření může žadatel využít Číselník činností. Žádost o podporu se vyplňuje prostřednictvím Jednotného dotačního portálu a následně musí být podaná na sběrné místo.

Typ žadatele

 • Církve a náboženské společnosti
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Fyzická osoba nepodnikající
 • Fyzická osoba podnikající
 • Kraje
 • Neziskové organizace
 • Obce
 • Obchodní společnosti a korporace
 • Organizační složky státu
 • Právnické osoby - ostatní
 • Příspěvkové organizace
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Státní a národní podniky
 • Školy
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Zahraniční právnické osoby

Lokalizace

 • Mimo zvláště chráněná území

Aktuality / Novinky

Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024
15. 11. 2023

Spustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

Výzva v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) je určena pro neinvestiční projekty zaměřené na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů, likvidaci invazních druhů rostlin či na péči o památné či významné stromy v krajině mimo zvláště chráněná území.

Celý článek O násSpustili jsme příjem žádostí do Programu péče o krajinu 2024

Příklady dobré praxe

Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

 • Celkové způsobilé náklady: 399 750 Kč
 • Dotační program: PPK B – Zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

 • Program péče o krajinu
 • Období realizace: 2023

Více informací
Zabezpečení tahových cest ve Středočeském kraji

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast