Na území CHKO Moravský kras je ze zákona táboření zakázáno. Bivakovat lze mimo rezervace, v takovém případě prosíme o respektování přírody výběrem vhodného místa a jeho opuštěním ve stejném nebo lepším stavu, než jste jej nalezli. Do jeskyní lze vstupovat jen se souhlasem Správy CHKO, stejně je ale většina jeskyní uzavřena. Na celém území CHKO je také zákonem zakázáno rozdělávání ohňů, a to včetně jeskyní.

Návštěvníci Moravského krasu mohou využít ubytovacích kapacit v Jedovnicích (autokemp Olšovec – stanování, chatky), tábořiště a chatovou osadu s koupalištěm ve Sloupu (směrem na Němčice), v blízkosti severní části území leží kemp a lanové centrum v Baldovci. Hotel Skalní Mlýn a chata Útulna na Macoše se nachází v blízkosti Punkevních jeskyní, další ubytovací zařízení (hotely, penziony) lze najít v okolních městech a některých obcích. Ubytování pro skupiny mládeže poskytuje skautská základna na Kaprálově (Horním) Mlýně v údolí Říčky nebo Středisko ekologické výchovy Švýcárna.