Létání dronů v CHKO upravují předpisy: 

  • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“)
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy 
  • zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Létání v omezených zónách - kam CHKO patří - povoluje na základě žádost ÚCL, vyjádření orgánu ochrany přírody je v tomto případě nezbytné.

Více informací najdete zde.