Řeka je zde z velké části neregulovaná, a proto můžeme vidět ukázky přirozeného koryta se spadanými stromy, s meandry v různém stupni vývoje a se štěrkopískovými náplavy a ostrůvky. Členitost říčního koryta výrazně zvyšuje samočistící schopnost řeky a je také podmínkou pro existenci mnoha druhů živočichů a rostlin, které v řekách regulovaných už nepotkáme. Na vodní prostředí pak plynule navazuje typická pobřežní vegetace s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), ostřicí banátskou (Carex buekii), chmelem otáčivým (Humulus lupulus) či opletkou křovištní (Fallopia dumetorum) a kromě mnoha dalších např. s vzácnější nadmuticí bobulnatou (Cucubalus baccifer).