Skupina denních motýlů (Rhopalocera) tvoří faunistickou složku značně citlivou na jakékoliv změny přírodního prostředí, o čemž svědčí výrazný kvalitativní i kvantitativní úbytek ve hmyzích společenstvech v posledních desetiletích. Jde převážně o druhy v terénu nápadné a snadno identifikovatelné, takže mohou sloužit jako bioindikačně významná modelová skupina hmyzu. Fauna denních motýlů Litovelského Pomoraví nebyla zatím souborně zpracována a zřejmě ani dostatečně prozkoumána. Z ochranářsky a bioindikačně nejvýznamnější kategorie tzv. ohrožených druhů bylo na území Litovelského Pomoraví zjištěno 18 druhů, pozornost si zaslouží zejména bohatá populace v Čechách již prakticky vyhynulého jasoně dymnivkového, vyskytujícího se v okolí Nových Zámků.