Pro všechny milovníky zdejší květeny je určená tato stránka s informacemi o aktuálně kvetoucích nebo vykvétajících rostlinách.  Návštěvu si tak můžete naplánovat na nejvhodnější čas.

V CHKO Kokořínsko – Máchův kraj potkáte květy celoročně. Od prvních jarních prvosenek, přes nejrůznější druhy orchidejí, podzimní ocúny až po květy skalní – kamenné růže, které neuvadají v žádné z ročních dob.

Co nyní kvete?

Kruštík bahenní

Kruštík bahenní

Silně ohrožený druh světlomilné orchideje podmáčených stanovišť.

Více informací

Všechny rostliny

Bažanka vytrvalá
Bažanka vytrvalá

Nenápadně kvetoucí bylina lesního podrostu.

Více informací
Bledule jarní
Bledule jarní

Jednoho z prvních poslů jara najdeme výhradně na vlhkých stanovištích.

Více informací
Hlaváček letní
Hlaváček letní

V dnešní době již vzácný teplomilný druh převážně zemědělské krajiny.

Více informací
Hořec křížatý
Hořec křížatý

Teplomilný statný druh hořce, na nějž je vázán životní cyklus modráska hořcového Rebellova.

Více informací
Jaterník podléška
Jaterník podléška

Výrazné fialové květy zdobí brzy zjara listnaté lesy. Listy svým tvarem připomínají jaterní laloky.

Více informací
Kokořík mnohokvětý
Kokořík mnohokvětý

V listnatých a smíšených lesích můžete potkat elegantní kokořík mnohokvětý.

Více informací
Křivatec žlutý
Křivatec žlutý

Jarní rostlinka vlhčích luk, která na sebe upozorní svými výrazně žlutými květy.

Více informací
Kruštík bahenní
Kruštík bahenní

Silně ohrožený druh světlomilné orchideje podmáčených stanovišť.

Více informací
Mokrýš střídavolistý
Mokrýš střídavolistý

Mokrýš mnohdy vytváří v podrostu velké koberce, které na vlhčích místech vykvétají již od března.

Více informací
Ocún jesenní
Ocún jesenní

Prudce jedovatá krása podzimních vlhčích luk dává po většinu roku o sobě vědět jen svými listy.

Více informací
Orsej
Orsej

Žluté květy orsejů s oblibou rostou na vlhčích místech. Lze je potkat již brzy zjara.

Více informací
Plicník lékařský
Plicník lékařský

Plicník potkáte nejčastěji v listnatých lesích. Zajímavé jsou nejen jeho květy, ale i skvrnité listy.

Více informací
Podbílek šupinatý
Podbílek šupinatý

Tato nezelená rostlina nejraději parazituje na kořenech listnatých stromů.

Více informací
Podběl lékařský
Podběl lékařský

Posel jara svítí do dálky svými žlutými květy. Až dlouho po odkvětu lze najít také jeho mohutné listy.

Více informací
Popelivka sibiřská
Popelivka sibiřská

Kriticky ohrožená bylina nám připomíná časy krátce po dobách ledových - říkáme jí postglaciální relikt.

Více informací
Prvosenka jarní
Prvosenka jarní

Se sluníčkem přicházím, jaro vám všem ohlásím. Mám od něho zlatý klíč, jmenuji se Petrklíč.

Více informací
Prvosenka vyšší
Prvosenka vyšší

Poznáme ji podle bleděžlutých květů, kterými se mimo jiné liší od sytěji kvetoucí prvosenky jarní.

Více informací
Sasanka hajní
Sasanka hajní

Jak už její názav napovídá, setkáme se s ní nejčastěji v listnatých a smíšených lesích.

Více informací
Sněženka podsněžník
Sněženka podsněžník

Křehká jarní květinka je řazena mezi ohrožené druhy a potkáme ji nejčastěji v listnatých lesích.

Více informací
Vachta trojlistá
Vachta trojlistá

Tuto nápadnou bylinu potkáte na světlých mokřadních stanovištích.

Více informací
Vstavač kukačka
Vstavač kukačka

Dříve nejběžnější vstavač v naší republice, dnes vzácná podívaná.

Více informací