Zvonek vousatý je nápadný druh, který se stal symbolem chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Najdeme ho ve znaku CHKO a je také symbolem Informačního střediska CHKO Jeseníky v Karlově Studánce.

Logo CHKO Jeseníky.

Rozkvetlá rostlina.

Ekologie a biologie

Druh se přirozeně vyskytuje ve společenstvech krátkostébelných trávníků na holích a na pravidelně mírně narušovaných místech na svazích a okrajích lavinových drah nad horní hranicí lesa. V současné době je ale v subalpínském stupni daleko častější na antropicky ovlivněných stanovištích, např. ve zbytcích v minulosti pasených či sečených trávníků, na různých narušovaných stanovištích, zejména na okrajích cest, v příkopech, na sjezdovkách nebo v okolí turistických chat apod.

Celkové rozšíření

Celkové rozšíření druhu je omezeno na nevápencovou část Alp, východní Vysoké Sudety (Králický Sněžník a Hrubý Jeseník), izolovaný areál výskytu leží v jižním Norsku. V rámci ČR se jedná o vzácný horský druh rostoucí nejhojněji v Jeseníkách a ve slabé populaci na Králickém Sněžníku.

Ohrožení

Konkurenčně poměrně slabý druh, vyžadující pravidelné mírné narušování stanovišť a sníženou konkurenci jiných druhů. V případě v minulosti obhospodařovaných krátkostébelných trávníků (kosených nebo pasených) hrozí v Jeseníkách jejich zarůstání konkurenčně silnějšími druhy, především borůvkou. Z Králického Sněžníku v posledních desetiletích v podstatě vymizel.​​​​​​​

Jak zvonek chráníme?

V oblasti výskytu zvonku vousatého realizujeme celou řadu opatření (kosení, pastva), která mají za cíl obnovu stanovišť, na kterých zvonek roste. Již po několika letech se ukazuje, že opatření mají na populaci zvonku vousatého v Jeseníkách blahodárný vliv.

Zvonek vousatý.
Zvonek vousatý, Foto: Petr Šaj