Vývoj populace velkých šelem v Jeseníkách

Výskyt velkých šelem v CHKO Jeseníky lze shrnout následovně. Vyhubení historických populací je zdokumentováno pro medvěda z počátků 18. století, rysa  z poloviny 19. století a vlka z počátků 20. století. Medvěd se do Jeseníků nikdy nevrátil, nepočítáme-li zatoulané jedince, kteří se mimořádně můžou např. z Beskyd dostat až do této oblasti. Naposled se tak stalo v roce 1997. S trvalým výskytem medvěda tedy nelze v blízké budoucnosti v Jeseníkách počítat.

Orientační vývoj populace velkých šelem v Jeseníkách.
Graf: Odhadovaný vývoj populace velkých šelem v Jeseníkách (na základě literárních dat), včetně odhadu pro příští desetiletí.

Návrat velkých šelem

Pravidelnější výskyt rysa byl v Jeseníkách pozorován od 80. let 20. století a maxima dosáhl koncem 80. let, kdy se uvádělo pro Jeseníky 15 až 18 jedinců. Poté následoval pokles a v polovině 90. let bylo uváděno max. 5 jedinců. V dalších letech i tento počet stále klesal a po roce 2010 není evidována stálá přítomnost rysa v Jeseníkách. To neznamená, že se jednotliví jedinci nemůžou v oblasti vyskytnout, děje se tak ale především v okrajových částech  mimo území CHKO Jeseníky.

Vlk, coby nejmobilnější ze všech našich velkých šelem, se v Jeseníkách a okolí objevoval velmi nepravidelně od 50. let. Častější výskyty jsou hlášeny až posledních cca 5 let, nikdy však nebyl zjištěn výskyt celé smečky a nebylo prokázáno rozmnožování. Jedná se tedy o potulující se jedince bez stálého výskytu v Jeseníkách. Situace se však může brzy změnit a vzhledem k šíření vlků v celé České republice, lze očekávat usazení vlčí smečky také zde.

Oficiální web k návratu vlků

Náhrada škody způsobené chráněnými živočichy​​​​​​​

Medvědi v Jeseníkách.
Medvědi v Jeseníkách (snímek z natáčení televizního pořadu Méďové na cestách) Foto: Michal Ulrych