Poznejte CHKO - Český ráj

Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena jako první CHKO v naší republice dne 1. března roku 1955 na území mezi Turnovem, Mnichovým Hradištěm a Sobotkou o celkové rozloze 92 km2. Teprve o rok později vešel v platnost zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, který definoval pojem "chráněná krajinná oblast" a umožnil vyhlášení soustavy velkoplošných území v České republice.

Dne 14. října roku 2002 došlo vládním nařízením č. 508, podle §25 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, k novému vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český ráj, při kterém bylo původní území rozšířeno na 181 km2. Současné území chráněné krajinné oblasti Český ráj je vymezeno přibližně mezi obcí Frýdštejn a městy Mnichovo Hradiště, Turnov, Sobotka, Jičín a Železný Brod.

Posláním chráněná krajinné oblasti Český ráj je uchování a obnova jejího přírodního prostředí, zejména ekosystémů, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a zachování typického charakteru krajiny za současného rozvíjení ekologicky optimálního systému využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů.

Krajina CHKO Český ráj.