Poznejte Brdy - Brdy

Poprvé se o ochraně přírody v Brdech uvažovalo krátce po vzniku samostatného Československa, návrh na vyhlášení národního parku byl podán již v roce 1920. Tehdy však dostala přednost bezpečnost státu a v řídce obydlených Brdech byl v roce 1926 zřízen prostor pro výcvik vojsk. Ten tu v různých podobách zůstal až do roku 2015. Co se zprvu jevilo prokletím pro zdejší kraj, stalo se jeho přidanou hodnotou. 

Od roku 2016 tak zde, hodinu cesty od Prahy, mohla být vyhlášena chráněná krajinná oblast Brdy. Donedávna zapovězená krajina nabízí jedinečnou příležitost zažít přímo uprostřed Čech kouzlo divoké nezastavěné krajiny, ticho a samotu. Impozantní výhledy z nejrozsáhlejších vřesovišť v ČR, rozlehlé lesy bez aut, i v létě chladné a plné hub, či pusté pláně stále nesoucí svědectví dávno zaniklého osídlení.  

Ať už se do Brd vydáte pěšky či na kole, brdskou krajinou vás bezpečně provedou turistické značky, s dávnou i novodobou historií Brd vás seznámí naučné stezky.