Fakta o Brdech:

  • rozloha: 345 km2
  • nadmořská výška: 410 - 865 m n. m.
  • vyhlášení: 1. 1. 2016 
  • 13 maloplošně zvláště chráněných území, 7 přírodních rezervací a 6 přírodních památek
  • Chráněná krajinná oblast se rozkládá na území Středočeského a Plzeňského kraje.
    Území chráněné krajinné oblasti se člení do 4 zón odstupňované ochrany přírody

Brdy jsou nejvyšší středočeskou vrchovinou. Pyšní se hned deseti „osmistovkami“, tedy vrcholy vyššími než 800 m n. m. Není se tedy co divit, že v nich panuje chladné a vlhké podhorské až horské klima. Nejchladnější místa paradoxně nenajdeme na vrcholech kopců, ale na jejich zalesněných severních svazích a ve stinných potoky chlazených údolích. Taková místa jsou útočištěm horských druhů rostlin a živočichů, kteří sem z opravdových hor přišli s poslední dobou ledovou, a po oteplení už pro ně nebylo cesty zpět. Proto jsou Brdy ostrovem horské přírody uprostřed Čech.