null Nové památné stromy v CHKO Brdy

AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

Nové památné stromy v CHKO Brdy

18. 2. 2022

Koncem loňského roku jsme v Brdech vyhlásili dva nové památné stromy – Dub u Valdeka a Jedli pod Okrouhlíkem.

Dub u Valdeka roste SZ od hradu Valdek, hned pod hradbami. Měří v obvodu 385 cm a vysoký je 18 m. Jedná se o dub zimní a poznáte ho podle charakteristické podélné dutiny ve kmeni. 

Jedle pod Okrouhlíkem s obvodem kmene 4 m roste ukrytá v lesním porostu mezi Kolvínem a vrchem Okrouhlík. Je jedinečná a mimořádně významná svým vzrůstem a stářím.

Dub u Valdeka.
Jedle pod Okrouhlíkem.