null Maloplošná zvláště chráněná území budou v terénu více viditelná

AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy

Maloplošná zvláště chráněná území budou v terénu více viditelná

1. 11. 2022

Do poloviny listopadu proběhne obnova pruhového značení některých rezervací a památek v CHKO Beskydy.

Přibližně do poloviny listopadu můžete v CHKO Beskydy potkat členy stráže přírody vybavené netypickými pracovními nástroji – kartáčem či smetáčkem, červenou barvou a štětcem. Obnovují totiž pruhová značení těch nejcennějších částí naší přírody, kterým se souhrnně říká maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ). Červené pruhy na stromech značí jejich hranici.

Proč je důležité znát hranice rezervace?

MZCHÚ jsou zákonem o ochraně přírody a krajiny chráněna více než chráněné krajinné oblasti a proto tam platí přísnější pravidla pro různé aktivity či pohyb nejen lidí, ale i psů. Důležité je to mít na paměti zejména v období houbařské a borůvkové sezóny, kdy jsou lesy doslova pročesávány plošněji, než při běžné turistice. Víte, kolik takových území se nachází v CHKO Beskydy, kde na ně můžete narazit a jak je v terénu poznáte? Pokud ne, klikněte zde

Jestliže Vás zajímá více informací o omezení v rámci jednotlivých chráněných územích, můžete si je dle názvu vyhledat v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody a přečíst si vyhlašovací dokumentaci. Obecně ale platí, že nic nepokazíte, když budete pozorní a při pohybu v MZCHÚ se budete držet značených turistických tras, lesních cest a veškeré lesní plody či květy necháte pro změnu tam, kde rostou. Jak se chovat v přírodě správně, aby byli v bezpečí všichni zúčastnění, se můžete nechat inspirovat ve videích zde

Více informací o aktuálních omezeních naleznete i v sekci Upozornění pro návštěvníky.

Celková plocha všech šedesáti MZCHÚ na území CHKO Beskydy je přibližně 2,5 % její rozlohy. Věříme, že tak malá území společně ochráníme i pro další generace.

Foto: V. Bílá, dobrovolná strážkyně přírody CHKO Beskydy

Obnova značení v podzimní krajině.
Obnova značení v podzimní krajině.
Obnova značení v podzimní krajině.