Seminář zaměřený na Operační program Životní prostředí v Projektovém schématu AOPK ČR pro zástupce krajů

14. 3. 2024 on-line, Praha

Zápis ze semináře

Prezentace

Představení Projektového schéma AOPK ČR v OPŽP 2021-2027 – Zjednodušené metody vykazování
Možnosti podpory
Proces administrace žádostí