Studie a podklady - Dotace

Podprogram slouží k financování podkladových materiálů a k vyhodnocování efektivnosti krajinotvorných programů. Podprogramem podporovaná opatření realizuje AOPK ČR a správy NP prostřednictvím jimi vybraných zhotovitelů, se kterými uzavírají smlouvy o dílo.

Cíle a oblasti

  • zpracování odborných studií (vyhledávací studie pro realizaci opatření v rámci krajinotvorných programů, studie zjištění minimálního stavu podzemní vody, atd.)
  • monitoring a vyhodnocování dopadů opatření podporovaných z krajinotvorných programů a stavu předmětů ochrany zvláště chráněných území a ptačích oblastí z hlediska kvality, efektů a přínosů ve vazbě na realizovaná opatření

Typ žadatele

  • Rezortní organizace MŽP

Lokalizace

  • Celá ČR

Kontakt na pracovníky si zobrazíte kliknutím do mapy, kde chcete realizovat vaši žádost

RP Moravskoslezské RP SCHKOSlavkovský les RP Vysočina RP Střední Čechy RP Východní Čechy RP Jižní Čechy RP Liberecko RP Olomoucko RP SCHKOČeskéstředohoří RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj RP SCHKOČeský les RP Jižní Morava RP SCHKO Bílé Karpaty Ústředí AOPK ČR Chráněná krajinná oblast