Knihovna

Knihovna AOPK ČR

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
T: 951 421 129
E: knihovna@nature.cz

Otevírací doba:

Pondělí: 14,00-18,00 h.
Úterý: zavřeno
Středa: 13,00-18,00 h.
Čtvrtek: 10,00-14,00 h.
​​​​​​​Pátek: zavřeno

Katalogy a databáze:

Katalog knihovny

Fond knihovny AOPK ČR obsahuje přibližně 20 000 svazků.
​​​​​​​Zaměření fondu: životní prostředí, příroda a krajina, botanika, zoologie, ekologie, dendrologie, lesnictví, myslivost, geologie, hydrologie, právo životního prostředí

Databáze ScienceDirect (přístupná online z prostor AOPK ČR)

Zaměření fondu: životní prostředí, příroda a krajina, botanika, zoologie, ekologie, dendrologie, lesnictví, myslivost, geologie, hydrologie, právo životního prostředí

Databáze Environment Complete (přístupná online z prostor AOPK ČR)

Zaměření databáze: zemědělství, ekologie, energie (včetně energie z obnovitelných zdrojů), přírodní zdroje, vědy o vodě, geografie, znečištění a odpady, environmentální technologie, právo životního prostředí, veřejná politika, sociální vlivy, urbanismus

Databáze GreenFILE (přístupná online odkudkoliv)

Zaměření databáze: zásahy člověka do životního prostředí

Registrace čtenáře v knihovně je bezplatná. Při registraci obdrží čtenář číslo legitimace, pod nímž se pak může přes Katalog knihovny přihlásit do konta čtenáře a sledovat svůj čtenářský účet – rezervovat si publikace, prodlužovat výpůjčky apod. Výpůjční doba publikace činí 1 měsíc.

Pro rychlejší zapůjčení publikace v knihovně doporučujeme si kromě názvu vyhledané publikace zaznamenat i její signaturu.
V knihovně si můžete zakoupit publikace vydané či distribuované AOPK ČR. Pro objednání kontaktujte knihovníka. V případě zájmu o tiskoviny vydané jednotlivými správami CHKO, se prosím obraťte přímo na příslušná regionální pracoviště.