null Základní škola Povrly pomohla se záchranou okáče skalního

Základní škola Povrly pomohla se záchranou okáče skalního

3. 4. 2023

Ve čtvrtek 30. března 2023 vyjeli žákyně a žáci ze základní školy v Povrlech na Lounsko, aby na Dlouhé hoře u Kozel pomocí hrábí a zahradnických nůžek upravili část stepi pro okáče skalního. Na ploše vymezené pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhrabali vrstvy staré trávy a vyštípali zmlazení náletových dřevin, kterými místy zarůstají zdejší cenné trávníky. Ty jsou domovem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedním z nich je i motýl okáč skalní, který v České republice přežil pouze v Českém středohoří. V současné době probíhá jeho návrat do krajiny Českého krasu a na Mohelenskou hadcovou step.

Okáč skalní potřebuje ke svému životu rozvolněné nízké trávníky s ploškami obnažené půdy a s porosty kostřav, které jsou živnou rostlinou jejich housenek. Dlouhá hora je pravidelně pasena smíšeným stádem ovcí a koz, které z větší části zajišťuje vhodné podmínky pro okáče skalního. Po letech s vyššími srážkami je však na některých částech kopce potřeba provést ruční vyhrabání stařiny a odstraňování dřevin.     

I přes nepříznivé počasí se žákyně a žáci s vervou pustili do práce a po skončení akce zůstala pod kopcem velká hromada suché trávy a vyštípaných křovin. Všem žákyním a žákům, i jejich učitelům, děkujeme za pomoc.

Na podporu okáče skalního běží regionální akční plán, o kterém se více dozvíte zde: https://www.zachranneprogramy.cz/regionalni-akcni-plany/okac-skalni-chko-ceske-stredohori/

Žáci ZŠ Povrly při práci na Dlouhé hoře.
Žáci ZŠ Povrly při práci na Dlouhé hoře.
Žáci ZŠ Povrly při práci na Dlouhé hoře.