null Skautské Patronáty pomáhají i v Českém středohoří

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Skautské Patronáty pomáhají i v Českém středohoří

15. 6. 2023

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří a Skautský institut spolupracují v rámci projektu Patronáty. Skauti jsou pod vedením odborníků, především z probíhajícího projektu LIFE České středohoří, zapojováni do aktivní péče o přírodu. Od minulého roku se podařilo domluvit se na spolupráci se skautskými oddíly z Loun, Teplic, Litoměřic, Ústí nad Labem a Děčína. Každý oddíl pečuje o „svůj“ kousek přírody a jde jim to skvěle!

V sobotu 3. června proběhly hned dvě akce. V národní přírodní rezervaci Bořeň u Bíliny skauti očistili informační tabuli od nápisů a samolepek, opravili poškozené hraničníky a obnovili část pruhového značení národní přírodní rezervace. Naproti tomu v Litoměřicích proběhlo první seznámení dívčího oddílu s evropsky významnou lokalitou Bílé stráně u Litoměřic, část Pokratice. Děvčatům byly vysvětleny přírodovědné hodnoty bílých strání, a jak se o ně pečuje.

Účastník akce.
Účastníci akce malující značení.
Účastníci akce umisťující značení.
Účastníci akce umisťující značení.