null Rozmary počasí jedenáctý ročník Slavností stepí nepokazily

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Rozmary počasí jedenáctý ročník Slavností stepí nepokazily

20. 5. 2024

V sobotu proběhl v okolí vrchu Raná v chráněné krajinné oblasti České středohoří již jedenáctý ročník Slavností stepí. Přes vytrvalý déšť a vítr je navštívilo několik stovek návštěvníků.

Vždy připravujeme rozmanitý program s přírodovědnou tématikou. Na děti letos čekalo 10 soutěžních stanovišť, kde po splnění úkolu získaly razítko na soutěžní kartičku a za její vyplnění pak odměnu. Viděly  ukázky odchytu a kroužkování ptactva, mohly si poslechnout povídání o lese a jeho obyvatelích, učily se rozpoznávat rostliny, pozorovaly sysly. Snažíme se stanoviště obměňovat, aby byl program zajímavý i pro návštěvníky, kteří akci navštěvují opakovaně. Letos byla třeba připravena nová stanoviště Naše šelmy a Ranské výhledy. Krom toho se mohli návštěvníci Slavností stepí také zúčastnit exkurzí s odborníky a dozvědět se tak zajímavé informace o rostlinách a zvířatech, které jsou na ranských stepích doma,“ shrnul průběh akce Vladimír Dolejský z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Nechyběl bohatý doprovodný program spojený s ukázkami pastvy ovcí za pomoci ovčáckých psů, stříháním ovcí, představením historických řemesel, prezentací bezmotorového létání či seznámením s činností stráže přírody v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Akci doplnila výstava plemen ovcí a koz, dětské atrakce a projížďky na koních. Slavnosti stepí pořádala Agentura ochrany přírody krajiny ČR s obcí Raná [1].

Slavnosti stepí tradičně podpořily Město Louny, Lesy ČR, Asociace strážců přírody, Oblastní muzeum v Lounech, Svaz chovatelů ovcí a koz, Česká společnost entomologická a Přírodovědný spolek Dobříš. 

Poznámky: 
[1] První ročník se konal v roce 2012 v rámci projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“. Tento projekt byl v letech 2011 až 2017 zaměřen na ochranu zdejších jedinečných stepí. Šetrné hospodaření pomohlo zajistit, že stepi i nadále poskytují domov ohroženým rostlinám a živočichům, jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů. Dalším cílem bylo seznámit veřejnost s výjimečností stepí na Lounsku. Slavnosti stepí se nekonaly pouze v letech 2020 a 2021 z důvodu pandemie Covid 19, kdy byly akce pro veřejnost zakázány.

Foto: Archiv AOPK ČR

Ukázka pastvy ovcí na Rané v CHKO České středohoří.

Slavnosti stepí 2024 v CHKO České středohoří, foto archiv AOPK ČR.

Hlouček lidí na akci Slavnosti stepí na Rané v CHKO České středohoří.

Slavnosti stepí 2024 v CHKO České středohoří, foto archiv AOPK ČR.

Pracovník AOPK ČR ukazuje hloučku návštěvníků muzejní exempláře motýlů.

Slavnosti stepí 2024 v CHKO České středohoří, foto archiv AOPK ČR.

Děti se učí poznávat jednotlivé druhy zvířat.

Slavnosti stepí 2024 v CHKO České středohoří, foto archiv AOPK ČR.

Děti koukají na vycpané sysly obecné.

Slavnosti stepí 2024 v CHKO České středohoří, foto archiv AOPK ČR.