null Okáči skalní se vracejí do Českého středohoří

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Z krabiček do trsů kostřav, tak se vracejí okáči skalní do Českého středohoří

17. 4. 2024

600 housenek motýla okáče skalního našlo nový domov na kopcích Oblík a Vraníky v lounské části Českého středohoří. Housenky na ně doputovaly v krabičkách až z Královéhradecka, kde probíhá jejich specializovaný odchov Českým svazem ochránců přírody JARO Jaroměř.

Okáč skalní dnes patří mezi kriticky ohrožené druhy a k jeho záchraně byl připraven regionální akční plán. Jeho součástí je i vypouštění housenek na vhodná místa.

Tento nenápadný motýl dříve obýval teplé skalnaté oblasti po celé České republice. Avšak po druhé světové válce se zásadně změnilo zemědělské využívání krajiny. Zmizelo hospodaření na špatně přístupných svazích kopců, zejména volná pastva ovcí a koz. Kvůli tomu okáči skalní postupně mizeli z celé republiky, až zůstala poslední populace na Rané v Českém středohoří. Tam okáči přežili díky rogalistům, paraglidistům a turistům, kteří sešlapávali vrchol kopce a bránili tak jeho zarůstání. Motýl  totiž potřebuje pro své přežití mozaiku plošek bez vegetace a rozvolněných trsů kostřav, kterými se živí jeho housenky​​​​​​​,“ přibližuje  Vladimír Dolejský, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ta regionální akční plán pro okáče skalního realizuje.

Vypouštění housenek, ale i vajíček a dospělých jedinců probíhá v Českém středohoří od roku 2015. Předcházela mu dlouhodobá péče o zdejší stepní vrchy. Bylo nutné na nich vyřezat náletové dřeviny, zbavit je nepůvodních druhů, vyhrabat vrstvy staré trávy a udržovat jejich travnaté stráně pomocí šetrného kosení a pastvy. Významně k tomu pomohly projekty LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ a LIFE České středohoří. Díky tomu se dnes setkáme s okáčem skalním na několika kopcích a jeho populace je v Českém středohoří odhadována až na několika tisíc jedinců. Od letošního roku přispěje k podpoře tohoto motýla nový projekt ​​​​Prospective LIFE, který má za cíl zlepšit ochranu nejohroženějších druhů rostlin, hub a živočichů v naší zemi.

Aktuálně probíhají pokusy o návrat okáče skalního i na stepní lokality na území Prahy, Českého krasu, Mohelenské hadcové stepi a v litoměřické části Českého středohoří. Do budoucna je zvažován jeho možný návrat i na Pálavu. Přípravu ​​​​​​záchranných programů či regionálních akčních plánů, jako je ten na okáče skalního, zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně ohrožených druhů na celostátní či regionální úrovni a často se zaměřují  na takzvané deštníkové druhy, jejichž ochranou se pomůže řadě jiných ohrožených rostlin, hub a živočichů s podobnými nároky na prostředí.

Dospělí okáči se líhnou v červenci, samice kladou vajíčka v srpnu a září. Přibližně za dva týdny se vylíhnou housenky, které se živí trávou kostřavou. Přezimují, zakuklí se až následující červen, motýli kukly opustí zhruba po čtyřech týdnech. S předstihem se líhnou samci. Ti se pak shromažďují na vrcholcích kopců a čekají na samice, aby se s nimi mohli pářit. Dospělý motýl se může dožít zhruba 60 dní.

Za posledních 60 let u nás vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařováná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá,  jim nevyhovuje. Součástí projektu Prospective LIFE je přepracování regionálního akčního plánu pro okáče skalního na celostátní záchranný program a současně příprava dalších regionálních akčních plánů pro ohrožené druhy motýlů - například pro modráska komonicového, okáče metlicového nebo modráska východního.

Autoři snímků: Václav John, Ondřej Nitsch

Dospělý okáč skalní.

Dospělý okáč skalní, Václav John

Detail housenky okáče na ruce.

Housenka okáče na ruce při umišťování, Ondřej Nitsch

Housenka na pinzetě při umisťování.

Housenka na pinzetě při umisťování, Ondřej Nitsch

Pracovník při umisťování housenky.

Umístění housenky, Ondřej Nitsch