null Návratu okáčů skalních pomáhají hrábě

AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří

Návratu okáčů skalních do českých stepí pomáhají hrábě, ovce a křovinořezy

26. 7. 2023

Okáč skalní je stepním druhem motýla, který byl ještě v první polovině 20. století hojně rozšířen téměř v celé ČR, především na jižní Moravě, středních a severozápadních Čechách.

Kvůli změnám v krajině ale téměř vymizel, přežila pouze populace v lounské části Českého středohoří. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila regionální akční plán, který by měl pomoci tohoto motýla v naší přírodě zachovat. Jeho součástí je i vypouštění motýlů, housenek či vajíček na vhodná místa. Letos v červenci byli okáči vypuštěni na Církvické stráni, Oblíku a Vraníkách.  

„Dříve byl okáč skalní běžným druhem české krajiny, říkalo se mu dokonce „pražský motýl“. V krajině se ale přestalo pást, kosit a začala postupně zarůstat. Okáč skalní, stejně jako mnohé jiné druhy vypásaných stepí, prakticky vymizel,“ uvádí Petr Máslo z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na obnovu stepí se zaměřily projekty LIFE+ Stepi Lounského středohoří a LIFE České středohoří. Vyřezávají se křoviny, kosí, obnovuje  pastva na vhodných místech v Českém středohoří a tím se připravuje prostor pro návrat okáčů skalních do krajiny. Jelikož jejich přirozená populace byla na samé hraně vymření, byl roku 2014 zahájen umělý odchov. 

Díky přípravě lokalit a výsadkům z umělého odchovu se podařilo populace okáčů skalních posílit na Lounsku, kde kromě původní populace na Rané v současnosti žijí okáči skalní na více lokalitách, např. vrchu Čičov či na Dlouhé hoře. V roce 2020 byla založena nová populace na Litoměřicku na vrchu Radobýl, která byla v roce 2021 posílena dalším výsadkem. V současnosti je její počet odhadován na několik set motýlů. Od roku 2022 probíhá vysazování okáčů skalních také na Církvické stráni. Letos pokračuje vypouštění na Církvické stráni a nově na Vraníkách a Oblíku. Pokusy o návrat okáče skalního probíhají i na dalších místech  – v CHKO Český kras či národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step.      

„Nyní můžeme tvrdit, že se podařilo okáče skalního zachránit na našem území před vyhynutím. Na místech, kde se mu daří, se bude nadále kosit, pást a vyřezávat nálety. Tato péče napomáhá celé řadě dalších živočichů a rostlin, z motýlů například modrásku východnímu nebo okáči metlicovému," dodává Petr Máslo. 

Za posledních 60 let u nás vyhynulo 19 druhů denních motýlů, polovina zbylých 142 druhů je ohrožená. Současná podoba krajiny, která je na jedné straně obhospodařováná příliš intenzivně a na druhé straně zarůstá,  jim nevyhovuje. Rozsáhlá obnova krátkostébelných stepních trávníků v Českém středohoří je jedním z klíčových opatření, které pomáhají tento negativní trend zastavit.

Přípravu regionálních akčních plánů zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Slouží k záchraně populací ohrožených druhů rostlin a živočichů na regionální úrovni. Často se mezi ně vybírají tzv. deštníkové druhy, jejichž ochranou se pomůže řadě jiných rostlin a živočiců s podobnými nároky na prostředí. V CHKO České středohoří jsou nyní schváleny tři – vedle okáče skalního pro motýla modráska ligrusového a orchidej vstavač kukačka.   Více na www.zachranneprogramy.cz
Foto Jana Ptáčková

Detail Okáče skalního na dřevě.

okac uvnitr