Podhorský masiv Blanského lesa se náhle zdvihá z ploché Budějovické pánve a pozvolna přechází do Boletické vrchoviny. Celá oblast je rozčleněna erozí vodních toků na soustavu nižších horských hřbetů, kotlin a ostře zaříznutých údolí (Vltava).

Vlastní masiv Blanského lesa tvoří dva výrazné hřbety šumavského směru. Tyto hřbety s charakterem ploché hornatiny jsou odděleny kotlinou Křemžského potoka, která je stejně jako kotlina Chvalšinského potoka a Lhenická brázda podmíněna tektonicky.

Doklady intenzivního mrazového zvětrávání se vyskytují po celém území chráněné krajinné oblasti – jsou to balvanité sutě, kamenná moře, skalní věže ve vrcholových částech a mrazové sruby.