null Výstava hub v Domě přírody Blaníku se vydařila

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Výstava hub v Domě přírody Blaníku se vydařila

3. 11. 2023

Sváteční víkend 28. – 29. října 2023 patřil v Domě přírody Blaníku již tradičně houbám. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník a Český svaz ochránců přírody Vlašim zde pro houbaře a milovníky hub připravili 14. ročník výstavy hub blanických lesů.

Ačkoli velmi teplé a suché počasí letošního září a října nebylo pro houby příliš příznivé, v posledních dnech přeci jen zapršelo, a tak si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout celkem 229 druhů hub, z nichž některé patřily k vzácným.

Nejhojněji byly na letošní výstavě zastoupené holubinky a ryzci, reprezentovány shodně šestnácti druhy, dále bylo k vidění čtrnáct druhů čirůvek, třináct druhů pavučinců, jedenáct druhů hřibů, deset druhů helmovek, po sedmi druzích bylo bedel, strmělek a šupinovek, následovaných šesti druhy muchomůrek a stejně klouzků. To jsou nejpočetněji zastoupené rody, ale k vidění bylo mnoho dalších. Počasí letošního podzimu velmi přálo i hřibovitým, kterých, pokud spočítáme hřiby, kozáky, křemenáče, klouzky a slizáky bylo možno spatřit dohromady více než dvacet druhů. Největším exemplářem výstavy byla šupinovka kostrbatá.

Z kategorií ohrožení zde byly zastoupeny tyto druhy: kuřátka sličná z kategorie DD – druhy o nichž nejsou dostatečné údaje, čirůvka modřínová, pavučinec oranžovolupenný a lošák šupinatý z kategorie VU – zranitelný, lošáček tmavý, mísenka oranžová z kategorie NT – téměř ohrožený a dále hřib dřevožíjný, čirůvka černošupinná a vláknice zardělá z kategorie EN – ohrožený druh.

Zajímavostí byl exemplář klouzka Bresadolova žlutošedého – Suillus bresadolae var. flavogriseus, který, ač není uveden v červeném seznamu hub ČR, je velmi vzácný a toto zařazení si jistě zalouží, a to určitě v jedné z nejvyšších kategorií.

V sobotu 28. října byl na výstavě přítomen mykolog Pavel Moran, který výstavu připravil. V jejím průběhu pak určoval návštěvníkům přinesené houby a odpovídal na zvídavé otázky, zejména jak bezpečně poznávat některé méně známé, avšak výtečné druhy a jak je v kuchyni upravit. Součástí výstavy bylo promítání více než 400 fotografií hub Pavla Morana a pro děti byla připravena tvořivá dílna a houbová Krakonošova zahrádka.

Výstava zůstala přístupná pro návštěvníky Domu přírody Blaníku až do neděle 29. října a celkem ji zhlédlo téměř 500 návštěvníků.

Výstava hub s účastníky.
Výstava hub s účastníky.
Výstava hub s účastníky.
Výstava hub s účastníky.
Výstava hub s účastníky.
Bedla vysoká.
Hřib smrkový.
Klouzek sličný.
Kotrč kadeřavý.
Kozák březový.
Křemenáč osikový.
Ryzec smrkový.
Sírovec žlutooranžový.