null Výprava údolím Blanice odhalila evropsky významné živočichy

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Výprava údolím Blanice odhalila evropsky významné živočichy

29. 4. 2024

V neděli 28. dubna se vypravilo deset účastníků přírodovědné vycházky na cestu z Louňovic do Vlašimi.

Trasa vedla mimo cesty podél řeky Blanice. V průběhu cesty se badatelé seznámili s různými pamětihodnostmi - starými mlýny a zrušenými mosty na řece. Hlavní náplní bylo ovšem pozorování přírody - kolem řeky bylo k vidění mnoho kvetoucích bylin - ptačince, kopytníky, hluchavky i nenápadné ostřice. Zlatým hřebem byl nález schránek mlže velevŕuba tupého, který je předmětem ochrany zdejší evropsky významné lokality. U Ostrova pak celou výpravu zaujaly stopy po činnosti bobra evropského, který se na Blanici už také zabydlel. Malí i velcí badatelé tak odcházeli domů spokojeni.

Účastníci vycházky
Krajina Blaníka
Schránka velevruba tupého
Účastníci vycházky