null Vycházka do přírodní rezervace Podlesí se vydařila

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Vycházka do přírodní rezervace Podlesí se vydařila

27. 5. 2024

Již tradičně pořádá AOPK ČR, RP Střední Čechy společně s Domem přírody Blaníku vycházku k Evropskému dni chráněných území.

Letos, v neděli 26. května, vedla trasa k Býkovickým rybníkům v přírodní rezervaci Podlesí. V průběhu trasy se účastníci seznámili s místními druhy bylin, a to jak s původními, tak s druhy zavlečenými a nepůvodními. U Býkovických rybníků se hovořilo hlavně o živočiších, byli k vidění čolek obecný a velký, kuňka obecná, pulci skokanů a blatnice a také slepýš křehký. Na rašelinné louce fotografové zachytili dokvétající prstnatce májové. I když výpravu stihl drobný déšť, dorazili všichni účastníci včas zpět do Louňovic pod Blaníkem.

Býkovický rybník
Slepýš
Lidé na vycházce
Čolci
Prstnatec májový