null Vlašimské školy pomáhají biodiverzitě

AOPK ČR, Správa CHKO Blaník

Vlašimské školy pomáhají biodiverzitě

24. 5. 2023

Vápencový lom v Jinošovském údolí u Vlašimi je významnou lokalitou výskytu obojživelníků a plazů. Žáci místních škol - Gymnázia Vlašim a ZŠ Vorlina Vlašim se o tom mohli v dubnu a květnu přesvědčit na vlastní oči.

Společně s pracovníky AOPK ČR, RP Střední Čechy, se snažili najít živočichy, které zde pracovníci AOPK ČR v rámci monitorovacích programů pravidelně sledují. Z chráněných druhů se v lomu vyskytuje například kuňka obecná nebo užovka obojková. Nezůstalo jen u zkoumání - žáci a studenti přiložili také ruku k dílu a vytrhali z tůněk a okolí nálety vrb. Osluněné tůňky vyžaduje totiž většina obojživelníků, zde žije například čolek obecný. Žáci a studenti vybudovali také jednoduchý plazník, který slouží jako úkryt a místo k rozmnožování pro slepýše.

Čolek obecný.
Plazník.
Slepýši v ruce.
Stavba plazníku.
Vytrhávání vrb.
Vytrhávání vrbiček z tůně.
Zkoumání života v tůni.