null Revize standardu k likvidaci vybraných invazních druhů rostlin

AOPK ČR, ústředí

Revize standardu k likvidaci vybraných invazních druhů rostlin

11. 5. 2023

Aktualizace reaguje na změnu legislativy a na nové poznatky v zásadách regulace. Doplnil se také seznam dotčených druhů.

První verze standardu SPPK D02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Aktualizace reaguje na změnu národní legislativy, konkrétně na novelizační zákon č. 364/2021 Sb., kterým došlo k začlenění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů) do českého právního řádu. Zároveň se standard doplňuje o nové poznatky v zásadách regulace a rozšiřuje se i seznam dotčených druhů. Další novinkou je detailní popis managementu pro klejichu hedvábnou. Podrobněji také  standard popisuje postup cílené aplikace herbicidů, která je účinnou metodou eradikace silně zmlazujících dřevin.

Text revidovaného standardu 

Své připomínky můžete zasílat do 9. 6. 2023 na e-mail: tomas.gorner@nature.cz.

Klejicha hedvábná, foto: Jan Pergl