Odebírat RSS

null Vyhlášení výzev 7 a 8 OPŽP ZMV

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Vyhlašujeme dvě navazující výzvy v Operačním programu Životní prostředí – Zjednodušené metody vykazování v projektovém schématu AOPK ČR

29. 4. 2024

Žádosti do výzvy č. 7 a 8 budeme přijímat od čtvrtka 2. 5.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vyhašuje pro Operační program Životní prostředí náledující dvě výzvy. Podrobné podmínky jsou uvedeny v detailu každé výzvy. Po ukončení příjmu žádostí se počítá s vyhlášením navazujících výzev.

7. výzva 

Specifický cíl 1.3 – Opatření 1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

  • Finanční alokace 500 mil. Kč (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů)

Přejít na detail výzvy č. 7

8. výzva

Specifický cíl 1.6 – Opatření 1.6.1: Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

  • Finanční alokace: 200 mil. Kč

Přejít na detail výzvy č. 8

Termín podání žádostí pro 7. a 8. výzvu: 2. 5. 2024 – 31. 10. 2024

Omezení: 

  • Žádat nemohou resortní organizace MŽP
  • Žádat nemohou zemědělci podnikající v prvovýrobě na aktivity, které spadají pod veřejnou podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy, napište nám na e-mailovou adresu: AOPK-Dotazy-OPZP21@nature.cz.
Pro případné konzultace můžete kontaktovat příslušné regionální pracoviště AOPK ČR

Na portálu Finance pro přírodu a krajinu na stránce programu OPŽP – Zjedodušené metody vykazování jsou pro žadatele k dispozici tyto dokumenty: 

  • Příručka AOPK ČR pro Operační program Životní prostředí 2021-2027, zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR
  • Přílohy k Příručce AOPK ČR
  • Vzory k administraci žádosti o dotaci
  • Vzorové rozpočty