Odebírat RSS

null Seminář OPŽP v Projektovém schématu AOPK ČR pro zástupce krajů

AOPK ČR, portál Finance pro přírodu a krajinu

Jak získat finance na podporu biodiverzity se zástupci krajů dozvěděli během semináře

27. 3. 2024

Seminář byl zaměřen na možnosti čerpání dotací pro kraje z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR.

Ve čtvrtek 14. 3. pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR seminář pro zástupce krajů na téma čerpání financí z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 na podporu biodiverzity, ochranu a zachování přírody ve zvláště chráněných územích i mimo ně. Účast byla možná on-line i prezenčně na ústředí AOPK ČR v Praze. Posluchači se dozvěděli, jaké výhody přinášejí zjednodušené metody vykazování výdajů, jaké přílohy žádostí mají kraje používat, jak správně připravit podklady a podat žádost o dotaci a jak celkově probíhá proces administrace žádostí.

Součástí semináře byla ukázka projektů, které je možné podpořit z Projektového schématu AOPK ČR. Představeny byly i projekty ze současného programového období. Nejčastěji šlo o obnovu tůní, rašelinišť a revitalizace vodních toků, ale také o aktivity, jako je pastva, kosení, výřezy náletových dřevin nebo ošetření stromů v sídlech i ve volné krajině. Dotaci získaly i projekty na ochranu hospodářských zvířat před útoky velkých šelem a na budování návštěvnické infrastruktury v chráněných územích. Na závěr semináře byl prostor pro dotazy a diskusi.

Prezentace a další dokumenty ze seminářů

Ilustrační foto: Rybník Háj, Petr Lemberk

 

Rybník Háj při zapadajícím slunci.

Rybník Háj, Petr Lemberk