Odebírat RSS

null Výzva TA ČR

AOPK ČR, Ústředí

Výzva TA ČR – program Prostředí pro život 2

9. 5. 2024

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž programu MŽP na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

Zájemce o spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR prosíme, aby nám své podklady dodali do 22. 5. 2024. Poté již není možné garantovat vyřízení žádostí do konce soutěžní lhůty.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž programu MŽP na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

Chcete, aby AOPK ČR vystupovala jako Váš aplikační garant?

V případě zájmu o uplatnění AOPK ČR jako aplikačního garanta (podprogram 1/PP1: Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu, prioritní výzkumné cíle 3.5 a 3.6) vyplňte Vaši žádost o podporu prostřednictvím online formuláře AOPK ČR Potvrzení zájmu externího aplikačního garanta o využití výsledků (zahrnuje anotaci projektu) a v rámci povinných příloh předložte formulář TA ČR Potvrzení zájmu aplikačního garanta o využití výsledků.

Chcete, aby AOPK ČR byla uživatelem Vašich výstupů/výsledků?

V případě zájmu o uplatnění AOPK ČR jako uživatele výstupů/výsledků (podprogram 2/PP2: Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost) vyplňte Vaši žádost o podporu prostřednictvím online formuláře AOPK ČR Potvrzení zájmu o výstupy projektu.

Naše doporučení:

Doporučujeme žadatelům projednat uplatnění výstupů/výsledků s příslušným odborem ještě před předložením oficiální žádosti.

Pro každou žádost o podporu vyplňte online formulář vždy pro jeden návrh projektu samostatně (např. pokud požadujete uplatnění výstupů/výsledků k třem návrhům projektů, vyplníte online formulář třikrát).

V případě dotazů či nejasností ohledně obsahu předložených žádostí kontaktujte odborného garanta pro vědu a výzkum AOPK ČR, Mgr. & Mgr. Karla Chobota, Ph.D., karel.chobot@nature.cz nebo příslušný odbor.

V případě dotazů či nejasností ohledně způsobu předložení žádostí prostřednictvím online formuláře kontaktujte podpora.vyzkumu@nature.cz.

Upozornění: U výsledku druhu NmetS směřujícímu za AOPK ČR je nezbytné předložit spolu s žádostí také standardizovaný formulář TA ČR pro druh výsledku NmetS.

Termín: 22. 5. 2024. Po uvedeném datu již není možné garantovat vyřízení žádostí do konce soutěžní lhůty.

Autor snímku: Zuzana Růžičková

Krajina České republiky z výšky.