Odebírat RSS

null Vlk procházel zástavbou u Raspenavy

AOPK ČR, ústředí

Vlk procházel zástavbou u Raspenavy

9. 3. 2021

Na základě videa, na kterém prochází vlk ve dne zástavbou poblíž města Raspenava, jel situaci na místo prověřit expert Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Všechno ukazuje na to, že se jedná o zvíře, které se snažilo přejít hustě zastavěné údolí Smědé. Od Bílého Potoka až po Frýdlant je však jen velmi málo míst, která to umožňují. Vlk nevykazoval žádné známky nestandardního chování.

„Jedná se o přirozené chování zvířete, které v zastavěné krajině hledá svoji cestu. Naše krajina je přeťatá hustou sítí silnic, dálnic a staveb – vlk mnohdy ani nemá jinou možnost při překonávání těchto bariér, než se vydat blíže k lidským obydlím. Koneckonců, několikrát jsem přímo v centru Liberce viděl přeběhnout srnky, o víkendu se zase v médiích objevila zpráva o praseti divokém v centru Plzně,“ vysvětluje Jiří Hušek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlk pravděpodobně přišel ze severovýchodu přes louky a pastviny, odkud zástavba není jasně vidět. První místo bez plotů byla stará cesta, která jej navedla přes železniční trať a kolem novostavby rodinného domu, odkud bylo video natočeno. Řeku pak vlk nejspíš překonal přes mostek a pokračoval na jih, tam byly také nalezeny odpovídající stopy. V blízkém okolí pohybu vlka jsou pastviny s koňmi a několik volných chovů slepic, žádný útok však zaznamenán nebyl.

Obzvláště v jarním období dospívající vlci opouštějí své domovské teritorium a putují i stovky kilometrů při hledání nového teritoria či partnera k založení rodiny. V oblasti Jizerských hor a Frýdlantského výběžku se pravděpodobně pohybuje jedna vlčí smečka a jeden pár.

„Vlci mohou působit škody na nedostatečně zabezpečených hospodářských zvířatech. Stát chovatelům případné škody hradí, je možné získat finance i na preventivní zabezpečení stád. Zkušenosti z Německa ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80–95 % vlčích útoků. Snažíme se vysvětlit, že klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad. Vlci plní v naší přírodě důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí škody v lesích a na polích v řádech miliard korun ročně.  Divoce žijící zvířata tvoří podle výzkumů více než 98 % vlčí potravy, hospodářská zvířata maximálně 2 %,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Podrobnosti o vlcích, zabezpečení stád i postupu při náhradě škod jsou přehledně k dispozici na www.navratvlku.cz.  

vlk obecný, Martin Jiran

vlk obecný, foto: Martin Jiran