null V lesích u Semína zachraňujeme unikátní písečný přesyp

AOPK ČR, regionální pracoviště Východní Čechy

V lesích u Semína zachraňujeme unikátní písečný přesyp

31. 3. 2023

Otevřených písčin totiž u nás není mnoho a jsou ohrožené. S nimi i druhy, které na nich žijí.

Na první pohled vypadají písečné přesypy bez života. Když se ale podíváte lépe a budete písečný povrch chvíli pozorovat, spatříte třeba brouka svižníka. Všimnout si můžete také kuželovitých jamek mravkolva a určitě objevíte i nějakou rostlinu – třeba paličkovec, či bělolist. Tyto druhy se přizpůsobily životu ve zvláštích podmínkách a jinde žít nebo růst nedokážou. U nás takových míst mnoho není (v celkovém součtu jde o desítky hektarů) a navíc jsou ohrožena zarůstáním. Mizí také kvůli těžbě písku nebo  přeměně na lesní půdu. 

Zánik hrozil i písečnému přesypu Nohavice u Semína ve východních Čechách. Ten ještě nedávno sloužil jako pískovna. Po ukončení těžby zde probíhaly pokusy o zalesnění.

Aby toto jedinečné území nezmizelo, uzavřely Lesy České republiky, s. p., Krajský úřad Pardubického kraje a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dohodu a Nohavice u Semína se staly smluvně chráněným územím. Zajištění ochrany bylo prvním důležitým krokem k záchraně zdejších písčin. Hned na to se začalo  s obnovou celého území. 

Díky akci za účasti asi dvaceti dobrovolníků ze společnosti Vodafone a dalších lidí ze spolku Centaurea a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se během druhé poloviny března podařilo vyřezat a odstranit porost desetiletých vysázených borovic. Nyní se pracuje na vytrhávání pařízků. Před sezónou se ale práce zastaví, aby měly jednotlivé druhy hmyzu i dalších bezobratlých klid na rozmnožování. Dokončení obnovy se plánuje na zimu. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zajistí monitoring území, který je důležitý pro vyhodnocení celé akce. 

Foto: Zuzana Růžičková, Šárka Jiráská

Otevřená písčina s bagrem v pozadí.

Písčiny u Semína, foto: Zuzana Růžičková

Otevřená písčina z výšky.

Písčiny u Semína, foto: Šárka Jiráská

Práce na otevřených písčinách.

Písčiny u Semína, foto: Zuzana Růžičková