null Univerzita Palackého

Organizace  Předmět smlouvy Ze dne Garant

Univerzita Palackého
Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat včetně publikace výstupů 21. 5. 2010 Odbor monitoringu biodiverzity