null Probíhá mapování výskytu velkých šelem v Beskydech

AOPK ČR

Probíhá mapování výskytu velkých šelem v Beskydech

11. 2. 2022

Stopy rysů, vlků a medvědů hledají pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž součástí jsou správy chráněných krajinných oblastí, a další dobrovolní spolupracovníci.

Akce probíhá ve spolupráci s Hnutím DUHA a šelmy se monitorují i na území slovenské CHKO Kysuce a v CHKO Bílé Karpaty. V CHKO Beskydy mapování proběhne již po třicáté osmé, CHKO Bílé Karpaty se přidává potřetí.

„První mapování výskytu velkých šelem v CHKO Beskydy se uskutečnilo v roce 1984. Podle stop ve sněhu či blátě a dalších pobytových znaků, jako je trus či kořist, zjišťujeme, kolik šelem se v území pohybuje. Sledujeme také, které lokality šelmám aktuálně vyhovují a jaké migrační trasy využívají při svém pohybu krajinou. Podle posledních odhadů se v oblasti Beskyd včetně přilehlé pohraniční oblasti Slovenska vyskytuje kolem 10 rysů. Vlci se pohybují jak na slovenské straně Javorníků, tak na území CHKO Beskydy. Do Slezských Beskyd přecházejí vlci z Polska. Zaznamenaný pohyb medvědů v CHKO Beskydy byl v loňském roce minimální. Je možné, že kvůli stále častějšímu vyrušování lidmi se medvědi zdržují v nejodlehlejších lokalitách, kde unikají pozornosti,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy, která mapování každoročně koordinuje.

Při sledování výskytu šelem se stopaři v terénu pohybují po předem stanovených trasách na běžkách či sněžnicích, případně pěšky - podle množství sněhu v horách. K dispozici mají zákresové mapy a pomůcky pro dokumentaci. Při akci se kromě velkých šelem zaznamenává i výskyt ostatních druhů zvířat. Výsledky mapování vyhodnocuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.  Závěrečná zpráva ze „sčítání“ bude k dispozici zhruba za měsíc.

Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze ochrany přírody a využity při ochraně velkých šelem i dalších vzácných druhů živočichů.    

Beskydy jsou jediným místem, kde u nás tyto tři druhy velkých šelem žijí. Zatímco vlka a rysa můžete u nás spatřit i jinde, medvěda lze pravidelně vystopovat jen ve zdejších lesích, do kterých přichází ze sousedního Slovenska. Rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný jsou v ČR celoročně chráněni. Kvůli jejich dlouhodobému přirozenému výskytu je chráněná krajinná oblast Beskydy zařazena mezi evropsky významné lokality velkých šelem. Počet šelem v Beskydech souvisí s aktuálním stavem populací těchto druhů na Slovensku a v Polsku. V Evropě byly zpracovány akční plány na ochranu velkých šelem, velký důraz se klade na spolupráci jednotlivých států -  v případě ochrany beskydské přírody pokračuje dlouhodobá spolupráce se slovenskou ochranou přírody.

Mapa ve sněhu zjištěná při monitorování.
Měření stopy zjištěné při monitorování.
Mapování podle stop.