null Právě vyšlo: první letošní číslo časopisu Ochrana přírody

AOPK ČR

Právě vyšlo: první letošní číslo časopisu Ochrana přírody

28. 2. 2022

Obálku zdobí fotografie Panenské jeskyně od Petra Zajíčka.

Snímek na obálce připomíná, stejně jako článek Karla Drbala, že rok 2021 byl Mezinárodním rokem jeskyní a krasu. Dočtete se, co všechno se vloni v souvislosti v této souvislosti událo, a zároveň se dozvíte, že kvůli covidové pandemii byla řada akcí přesunuta na letošek.

Úvodník ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové představuje především programové prohlášení vlády. Podle něj dojde k ekologizaci státní zemědělské politiky, lesy se budou obnovovat v přírodě bližší druhové skladbě, systematicky se bude napravovat poškozený vodní režim a v neposlední řadě se vyhlásí národní parky Křivoklátsko a Soutok. Velkou výzvou bude bezpochyby také předsednictví České republiky Radě Evropské unie.

V rubrice Péče o přírodu a krajinu se dočtete, jak se daří střevlím na Vysočině. Rubrika Výzkum a dokumentace je věnována tuzemské populaci modráska hořcového a modrásku černočárnému, dozvíte se také, jak to vypadá s užovkou stromovou ve Vlárském průsmyku.

Paula Filipová v obsáhlém rozboru popisuje právní aspekty ohrazení pastvin z pohledu dvou zákonů – stavebního a zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do naší nejmenší chráněné krajinné oblasti – CHKO Blaník – pomyslně zavítáte v rozhovoru s jejím dlouholetým vedoucím Lubomírem Hanelem.

Dvě osobnosti, které nedávno opustily tento svět, připomíná Jan Plesník. Popisuje životní dráhu Thomase Eugene Lovejoye a Edwarda Wilsona.

Jeňýk Hofmeister se v článku s komplikovaným názvem Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety? Nejlépe celý zamýšlí nad tím, jak by měly členské státy Evropské unie naložit se závazkem chránit do roku 2030 nejméně 30 % rozlohy pevniny a moře, z toho 10 % přísně. Překážkou v jeho naplňování nemusí podle něj být nedostatek přesvědčivých odborných argumentů, ale strnulost našeho myšlení, se kterou vnímáme evropskou krajinu jako cosi nezaměnitelného.

V článku o mezinárodním obchodě s flórou a faunou se mimo jiné dozvíte, že v České republice působí 50-60 000 lidí, kteří aktivně chovají či obchodují s živočichy, na něž se vztahuje CITES. Naše země patří ve vývozu živých opeřenců a akvarijních ryb ke světovým velmocem.

Všechny články z tohoto i minulých čísel najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/.

Přejeme inspirativní čtení.

Autor fotografie: Petr Zajíček

Titulní strana časopisu Ochrana přírody.