Odebírat RSS

null Ochrana přírody usiluje o zlepšení vodního režimu v oblasti Soutoku

AOPK ČR

Ochrana přírody usiluje o zlepšení vodního režimu v oblasti Soutoku

13. 5. 2022

Dlouhodobě tu podporuje projekty zaměřené na revitalizaci vodního režimu.

Aktuálně spolupracuje na plánu výstavby klapkového jezu na Dyji, který by umožnil do lužního lesa přivést další vodu [1]. Té je tu totiž dlouhodobý nedostatek. Do budoucna by pomohla velkoplošná ochrana tohoto území, zvýšila by šance na financování potřebných projektů.

„Pokles hladiny podzemní vody na Soutoku, který souvisí s vybudováním vodního díla Nové Mlýny i suchem posledních let, významně přispěl k rychlejšímu hynutí jednoho ze symbolů tohoto území, mohutných „starodubů“ na loukách. Nedostatkem vody ale trpí i ostatní stromy, typické pro lužní lesy. Nedokáží se pak vyrovnávat  s dalším stresem, například chorobami. Sucho naopak usnadnilo současnou expanzi javoru babyky, která v minulosti rostla takřka výhradně na zdejších „hrúdech“, sušších písčitých vyvýšeninách. Obnova vodního režimu je pro toto území opravdu zásadní,“ vysvětluje Pavel Dedek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody proto poskytuje finance na projekty vlastníků v území (jako jsou  Povodí Moravy, Lesy ČR, obce i další subjekty), jejichž cílem je zlepšení vodního režimu. Některá opatření realizuje přímo AOPK ČR – příkladem může být revitalizace mokřadu v NPP Pastvisko u Lednice [2].   

Největšími takovými projekty, u kterých AOPK ČR podpořila financování z Operačního programu Životního prostředí, byla tvorba mokřadů v oboře Obelisk v celkové hodnotě téměř 50 milionů Kč nebo aktuálně probíhající obnova Zámeckého rybníka v Lednickém zámeckém parku za 100 mililionů Kč [3]. Finance šly také například na obnovu soustavy vodních kanálů na Tvrdonicku za 15 mililionů Kč či vytvoření desítek tůní a mokřadů. Aktuálně se připravuje například právě projekt na výstavbu klapkového jezu na Dyji [1].

„Věříme, že všechny tyto projekty podpořené či realizované ochranou přírody zajistí potřebné množství vody v oblasti Soutoku. Do budoucna by velmi pomohla velkoplošná ochrana tohoto mezinárodně významného území, která by zvýšila prioritu a tedy šance financování potřebných projektů z veřejných zdrojů [4],“ dodává Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny.

Poznámky:

[1]  AOPK ČR téma zajištění vody pro zdejší lužní lesy úspěšně zapojila hned na počátku do diskuse o navýšení hladiny Vodního díla Nové Mlýny. V této souvislosti má velký význam projekt Lesů ČR na výstavbu vzdouvacího objektu na Dyji a navazující obnovu stávajících a budování nových zavlažovacích kanálů, jehož financování (celkový rozpočet byl plánován na více než 100 mil. Kč) AOPK ČR podpořila v roce 2021. Lesy ČR z technických důvodů od realizace zatím ustoupily, ale státní podnik připravuje novou žádost o financování z nového Operačního programu Životní prostředí.
[2]  https://soutok.nature.cz/vitani-ptaciho-zpevu-v-revitalizovane-npp-pastvinsko-u-lednice
[3]  https://soutok.nature.cz/30-milionu-navic-pro-revitalizaci-zameckeho-rybnika
[4]  https://soutok.nature.cz/soutok-moravy-a-dyje-velkoplosnou-ochranu-potrebuje

Foto: Jan Miklín

Mlhavá krajina na Soutoku.