Odebírat RSS

null Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

AOPK ČR, ústředí

Náhrady škod způsobené vlky se rozšíří, začíná platit nová vyhláška

31. 3. 2021

Od 1. dubna začne platit nová vyhláška k náhradám škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Upřesňuje výpočet výše škody, pamatuje na léčbu zraněných zvířat a umožňuje například zaplatit odvoz uhynulých zvířat do kafilerie. Nové znění vyhlášky a nové podmínky mj. reagují na dohodu s chovateli, myslivci, zemědělci a s Ministerstvem zemědělství při přípravě plánu programu péče o vlka, který vznikl v loňském roce.   

„Vyhláška nově pamatuje na léčbu zraněných hospodářských zvířat či pasteveckého psa. Majitelům hospodářských zvířat budou vypláceny i náklady za kafilerii, takže se reálně může navýšit proplácená škoda vlkem,“ uvádí Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Vyhláška je výsledkem dohody s chovateli při přípravě programu péče o vlka obecného. Náhrady chovatelů se rozšiřují o další položky nezbytných výdajů, které chovatelé po útocích vlků mají. Pro to, aby se rozšířil i výčet druhů domestikovaných zvířat, za něž je poskytována náhrada, nebo se proplácel i veterinární posudek, je ale potřeba novela zákona[1]. Na ní již pracujeme a počítáme také se zapojením ministerstva zemědělství“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. 

Vyhláška zcela nově stanovuje způsob výpočtu výše škody velkými šelmami (vlk obecný, medvěd hnědý, rys ostrovid) na vymezených domestikovaných zvířatech a psech sloužících k jejich hlídání. Bude do něj nově zahrnuta cena za likvidaci uhynulých kusů (kafilerní služba) v důsledku útoku šelmy, specifikuje se výpočet nákladů na léčbu zraněných zvířat a zohledňuje užitkovost domestikovaných zvířat, a také cena za usmrceného pasteveckého psa či náklady na jeho léčbu. Pro výpočet škody se stanoví vzorec, do něhož může vstupovat i již využívaný a resorty MŽP a MZe doporučovaný ceník vybraných druhů hospodářských zvířat, který byl dojednán se svazy chovatelů v roce 2017. Tento ceník bude nově podle vyhlášky zveřejněn na internetových stránkách MŽP [2], aby mohlo docházet k jeho aktualizaci. 

Nová vyhláška upřesňuje i postup při výpočtu výše škody u všech typů škod, které jsou zákonem řešeny, tedy škody na vybraných hospodářských zvířatech, rybách, plodinách, trvalých porostech včetně lesa i na včelstvech a včelařském zařízení nebo nemovitostech (souvisejících s hospodařením) a movitých věcech v nich. 

S novou vyhláškou dochází také k významnému zpřesnění výpočtu škod vydrou na rybách. Detailní vzorec výpočtu vznikl na základě výsledků výzkumu a byl celou řadu let ověřován jako doporučený postup ze strany resortu životního prostředí. Dojde tak k usnadnění a současně sjednocení postupu při zpracování odborných či znaleckých posudků, které slouží k stanovení výše škod. Pro výpočet bude možné využít, obdobně jako v případě hospodářských zvířat, také ceník, který byl převzat od ministerstva zemědělství a pro účely vyhlášky doplněn o průměrnou cenu rybí obsádky nebo cenu tzv. bílé ryby využívané jako zdroj potravy při chovu dravých druhů ryb. Ceník ryb bude uveřejněn na internetových stránkách MŽP. Další odborné podklady pro výpočet, jako je hustota populace vyder podle jednotlivých kvadrátů standardní mapovací sítě a vrstvu vodních ploch považovaných za přehrady, uveřejňuje již nyní na svých internetových stránkách AOPK ČR  [3]. 

Vyhláška č. 126/2021 Sb. o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy začne platit 1. dubna 2021 a nahradí vyhlášku č. 360/2000 Sb. 

Autor snímku: Staffan Widstrand


Poznámky: 

[1] Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 

[2] https://www.mzp.cz/nahrada_skod_zivocichove.pdf

[3] https://www.nature.cz/skody-zpusobene-chranenymi-zivocichy

Staffan Widstrand

Foto: Staffan Widstrand